میری آشتیانی ه. آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم. ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 8, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/124. Acesso em: 8 دسامبر. 2023.