رحمانی تهرانی م. بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی. ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 8, p. 152–177, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/123. Acesso em: 26 ژانویه. 2022.