ورنت آ.; آذرپناه س.; مکتوم م. هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی. ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 8, p. 52–76, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/119. Acesso em: 3 مارس. 2024.