یوسفی ه. اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن . ژورنال ایران آکادمیا, [S. l.], n. 8, 2021. Disponível em: https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/118. Acesso em: 8 دسامبر. 2022.