سلیمانی ک. (2021). «فرهنگ زارکی موکریان» و سنت واژه‌نامه‌نویسی . ژورنال ایران آکادمیا, (7), 54–66. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/20