عمران ا., & معینی م. ر. . (2021). اقتصاد سیاسی امر دنیوی و امر اخروی: سفر جذاب جنید جمشید و بازار برندهای حلال . ژورنال ایران آکادمیا, (7), 42–53. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/18