ابراهیمی ب. (2021). موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری. ژورنال ایران آکادمیا, (7), 8–19. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/16