خاکی‌نژاد ر. (2021). درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید. ژورنال ایران آکادمیا, (8), 8–15. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/125