میری آشتیانی ه. (2021). آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم. ژورنال ایران آکادمیا, (8). بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/124