رحمانی تهرانی م. (2021). بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی. ژورنال ایران آکادمیا, (8), 152–177. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/123