سلیمانی ک., & اسعدی ب. (2021). تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی. ژورنال ایران آکادمیا, (8), 88–117. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/121