رضایی ع. (2021). اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا. ژورنال ایران آکادمیا, (8), 78–87. بازیابی شده از https://journals.iranacademia.com/IAJ/article/view/120