(1)
شاخساری س.; کیانی ش. جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر: رویاهای سرکشی، همبستگی کوییر، و سیاست‌های فلاکت و بدبختی. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 118-150.