(1)
رضایی ع. اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا. ٰژورنال ایران آکادمیا 2021, 78-87.