[1]
سلیمانی ک. 2021. «فرهنگ زارکی موکریان» و سنت واژه‌نامه‌نویسی . ژورنال ایران آکادمیا. 7 (آوریل 2021), 54–66.