[1]
ابراهیمی ب. 2021. موقعیت اندیشه‌های چزاره بکاریا در میان اندیشه‌های مربوط به حقوق مالکیت و حقوق کیفری. ژورنال ایران آکادمیا. 7 (آوریل 2021), 8–19.