[1]
شاخساری س. و کیانی ش. 2021. جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر: رویاهای سرکشی، همبستگی کوییر، و سیاست‌های فلاکت و بدبختی . ژورنال ایران آکادمیا. 8 (اکتبر 2021), 118–150.