[1]
سلیمانی ک. و اسعدی ب. 2021. تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی. ژورنال ایران آکادمیا. 8 (اکتبر 2021), 88–117.